จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง และนายวิรัตน์ ปานชู เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมจัดกิจกรรม พิธีมอบต้นกล้ากัญชา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ โดยสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าจากชุมชนสู่ผู้บริโภค โดยมีการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มธนาคารปูม้า หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มาร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น   223   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ...  175  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   166  แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ล...  144  ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก   137  กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565   132  ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง   117  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ...  98  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  91  ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566   77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ