ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่นเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง ถ่ายทอดกิจกรรมธนาคารปูม้า บ้านท่าคลอง และการเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สำหรับจัดแสดงในงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน ปี พ.ศ 2565 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้านของประเทศไทยไปยังนานาประเทศต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น   236   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   170  แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ล...  147  ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก   138  กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565   135  ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง   120  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ...  104  ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้    94  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  92  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี...  83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ