ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรจังหวัดกระบี่)

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรจังหวัดกระบี่) สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงเข้าประชุมร่วมกับนายสาคร เกี่ยวข้อง และน.ส.พิมพ์รพี พันธ์ุวิชาติกุล สส.จังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ และหอการค้าจังหวัดกระบี่ ณ.ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตำบลกระบี่ใหญ่ อ.เมิองกระบี่  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรจังหวัดกระบี่) และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ร่วมกับการจัดงานประกวดทุเรียนพื้นเมืองโดยมีการนำสินค้าเกษตร สินค้าธงฟ้า ประมง ปศุสัตวนำมาจำหน่าย ในการประชุมมีนายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น   236   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   170  แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ล...  147  ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก   138  กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565   134  ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง   120  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ...  103  ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้    94  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  92  ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566   83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ