ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้าร่วมประชุมฯ และลงพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้าร่วมประชุมฯ และลงพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมงพร้อมทั้งนายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและลงพื้นที่หารือเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการประมงทะเล การดำเนินการเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการถ่ายโอนอำนาจท่าเรือประมงพื้นบ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง   275   ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่   269  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566   266  ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรจังหวัด...  250  จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi    236  ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล    196  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    195  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา   พัชรส...  186  วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น   180  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   176


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ