บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วันที่ 8 เมษายน 2565
 นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาววิภา กาญจนารักษ์ เจ้าพพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายวิชธวัช   ไชยบุญ เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ณ น่านน้ำทะเลเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยได้ดำเนินการตรวจแรงงานบนเรือประมงพาณิชย์จำนวน  5  ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง   281   ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่   274  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566   268  จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi    244  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    200  ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล    200  วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น   190  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา   พัชรส...  189  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   182  ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    169


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ