ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำบ้านคลองชะมวง ณ.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำบ้านคลองชะมวง ณ.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ 
วันที่ 25 มีนาคม 2565 
นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น 
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางพรพิมล เกื้อกากร ประมงอำคลองท่อม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำบ้านคลองชะมวง ณ.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าวได้ปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดลงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองชะมวงเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำปลาได้ขยายพันธ์ุต่อไ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ล...  167   ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้    137  ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566   134  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ...  120  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  115  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  114  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่   109  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี...  107  เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง   98  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 6 ประจำปี...  95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ