ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำบ้านคลองชะมวง ณ.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำบ้านคลองชะมวง ณ.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ 
วันที่ 25 มีนาคม 2565 
นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น 
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางพรพิมล เกื้อกากร ประมงอำคลองท่อม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำบ้านคลองชะมวง ณ.หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าวได้ปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดลงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองชะมวงเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำปลาได้ขยายพันธ์ุต่อไ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   299   เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหว...  287   ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  274  เข้าร่วมสัมนาสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ...  261  ให้องค์ความรู้ด้านการประมง และมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ุปลานิล จำนวน 400 ตัว/ราย อาห...  260  ลงพื้นที่ อำเภอ คลองท่อม และอำเภอเกาะลันตาเพื่อให้องค์ความรู้ด้านการประมง    244  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย (การเฝ้าระวังการเลี...  234   ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลอง   229  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระร...  223   ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา   217


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ