แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ขอประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เรื่องแนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหว...  251   เข้าร่วมสัมนาสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ...  235  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชี...  235   ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  232  แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   230  ลงพื้นที่ อำเภอ คลองท่อม และอำเภอเกาะลันตาเพื่อให้องค์ความรู้ด้านการประมง    211  ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   210  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย (การเฝ้าระวังการเลี...  207  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระร...  194   ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา   190


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ