ติดตามประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ 2564 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 ราย

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ติดตามประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ 2564 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 ราย สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 21 ธันวาคม 2564   นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวฏฎิภัทร์  ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง นายวีระพงษ์ คงรักษ์ ประมงอำเภออ่าวลึก พร้อมนายสมคิด เวลาดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ 2564 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9ราย ผลการติดตามพบว่าเกษตรกรทั้ง 9 ราย ยังไม่มีการจับผลผลิตสัตว์น้ำ ทำการสุ่มตัวอย่างปลานิลที่ได้รับมอบปัจจัยการผลิต เมื่อวันที่ 14กันยายน 2564 เเละปลาชนิดอื่นๆที่เกษตรกรได้นำมาเลี้ยง ประเมินการเจริญเติบโต พบว่า
- ความยาวเฉลี่ย 21 เซนติเมตร
- น้ำหนักเฉลี่ย 133 กรัม
พร้อมนี้ได้มีการสอบถามปัญหา เเนะนำวิธีการเลี้ยงเเละยังให้เกษตรกรทำบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำในสมุดบันทึกที่ได้เเจกไว้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สรุปประมวลผลรายไตรมาส/รายปี ประจำเดือนธันวาคม 2564   300    ประชุมติดตามเร่งรัดกำกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2564   243  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหว...  240  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชี...  227  แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   215  เข้าร่วมสัมนาสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ...  213   ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  210  ตรวจร้านขายอาหารสัตว์นาดา การเกษตร เนื่องจากเปลี่ยนที่จัดตั้ง และมอบสร.3 ให้เรือ...  209  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชี...  208  กิจกรรมสนับสนุนด้านการประมงในโครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม 2564...  204


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ