ติดตามประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ 2564 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 ราย

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ติดตามประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ 2564 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 ราย สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 21 ธันวาคม 2564   นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวฏฎิภัทร์  ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง นายวีระพงษ์ คงรักษ์ ประมงอำเภออ่าวลึก พร้อมนายสมคิด เวลาดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ 2564 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9ราย ผลการติดตามพบว่าเกษตรกรทั้ง 9 ราย ยังไม่มีการจับผลผลิตสัตว์น้ำ ทำการสุ่มตัวอย่างปลานิลที่ได้รับมอบปัจจัยการผลิต เมื่อวันที่ 14กันยายน 2564 เเละปลาชนิดอื่นๆที่เกษตรกรได้นำมาเลี้ยง ประเมินการเจริญเติบโต พบว่า
- ความยาวเฉลี่ย 21 เซนติเมตร
- น้ำหนักเฉลี่ย 133 กรัม
พร้อมนี้ได้มีการสอบถามปัญหา เเนะนำวิธีการเลี้ยงเเละยังให้เกษตรกรทำบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำในสมุดบันทึกที่ได้เเจกไว้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ล...  166   ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง   139  ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566   133  ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้    128  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ...  118  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  113  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการ...  108  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี...  107  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่   104  เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง   94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ