ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Fisheries Co-ordinator: FC) เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Fisheries Co-ordinator: FC) เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน  2565 เวลา 13.30-17.00 น.ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Fisheries Co-ordinator: FC) ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด จำนวน 3 ชุมชน จากชุมชนประมงที่เสนอชื่อขอรับเงินอุดหนุน 10 ชุมชน และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ฯ ในระดับพื้นที่รวมถึงการเตรียมความพร้อมองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามป...  137   ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมร้านค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการ...  132  ติดตามและสนับสนุนป้าย Fisherman Shop พื้นที่อำเภอปราณบุรี    100  ติดตามแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปประมงพื้นบ้าน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์   92  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ...  87  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกร ในกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...  83  ติดตามข้อมูลผลผลิตของเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...  80  ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2...  50  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อตรวจเย...  50  ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจ...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ