ประมงอำเภอสามร้อยยอด ร่วมสำรวจแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ประมงอำเภอสามร้อยยอด ร่วมสำรวจแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.

นางกัญจนี  พรหมจินดา ประมงอำเภอสามร้อยยอด  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ปลัดอำเภอสามร้อยยอด  ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านหนองข้าวเหนียว ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสำรวจแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่ พื้นที่ ม.2 บ้านหนองข้าวเหนียว กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่ามีการเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงหอยแมลงภู่จำนวนมาก และร้องไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณีการเลี้ยงหอยทำให้น้ำทะเลขุ่น หาดทรายเป็นโคลนดำ ไม่สามารถเล่นน้ำทะเลได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามป...  140   ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมร้านค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการ...  132  ติดตามและสนับสนุนป้าย Fisherman Shop พื้นที่อำเภอปราณบุรี    103  ติดตามแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปประมงพื้นบ้าน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์   94  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ...  88  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกร ในกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...  83  ติดตามข้อมูลผลผลิตของเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...  80  ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจ...  54  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อตรวจเย...  52  ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2...  50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ