นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 4 ลงพื้นที่ อ.สามร้อยยอด เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ และการใช้แอพพลิเคชั่น APD

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 4 ลงพื้นที่ อ.สามร้อยยอด เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ และการใช้แอพพลิเคชั่น APD วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.

นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 4 ลงพื้นที่ ณ ฟาร์มเกษตรกร อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่เกษตรกรถึงกระบวนการใช้แอพพลิเคชั่น APD และแนะนำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ โดยมีนายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมงอำเภอสามร้อยยอด และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับฟัง พร้อมให้ข้อมูล และแนะนำเกษตรกรในการยื่นเอกสารในระบบโปรแกรมใบกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามป...  137   ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมร้านค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการ...  132  ติดตามและสนับสนุนป้าย Fisherman Shop พื้นที่อำเภอปราณบุรี    101  ติดตามแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปประมงพื้นบ้าน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์   92  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ...  87  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกร ในกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...  83  ติดตามข้อมูลผลผลิตของเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...  80  ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2...  50  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อตรวจเย...  50  ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจ...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ