นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสินค้าสถาบันเกษตร ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด - 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสินค้าสถาบันเกษตร ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด - 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสินค้าสถาบันเกษตร ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด - 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ และนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมประชุม ได้กำหนดกิจกรรมด้านประมงร่วมงาน ดังนี้
  1. จัดนิทรรศการ โชว์สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่น่าสนใจ 13-22 ก.ค.2565
  2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยเปิดร้าน Fisherman market จำหน่ายสินค้าประมงธงเขียว 13 - 22 ก.ค.2565
  3. สาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล (ปลาประจำจังหวัด) พร้อมเมนูแนะนำ
  โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามป...  141   ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมร้านค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการ...  132  ติดตามและสนับสนุนป้าย Fisherman Shop พื้นที่อำเภอปราณบุรี    103  ติดตามแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปประมงพื้นบ้าน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์   94  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ...  88  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกร ในกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...  83  ติดตามข้อมูลผลผลิตของเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...  80  ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจ...  54  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อตรวจเย...  52  ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2...  50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ