ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเรือทอง โรงแรมหาดทอง
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ประมงภายในจังหวัด ทั้งด้านภาคประมงทะเล ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman Shop และขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใช้ระบบการซื้อขายกุ้งทะเล (APD) และรับทราบปัญหา แนวทางแก้ไข แนวทางพัฒนาด้านการประมงภายในจังหวัด และการค้าชายแดนในการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง จากหอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามป...  141   ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมร้านค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการ...  132  ติดตามและสนับสนุนป้าย Fisherman Shop พื้นที่อำเภอปราณบุรี    103  ติดตามแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปประมงพื้นบ้าน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์   94  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ...  88  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกร ในกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...  83  ติดตามข้อมูลผลผลิตของเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...  80  ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจ...  54  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อตรวจเย...  52  ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2...  50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ