ประมงอำเภอปราณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ก.ช.ภ.อ. ปราณบุรี ครั้งที่ 2/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ประมงอำเภอปราณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ก.ช.ภ.อ. ปราณบุรี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

นางมณฑิกา เอมโอษฐ ประมงอำเภอปราณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ก.ช.ภ.อ. ปราณบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอปราณบุรี โดยมีนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเรือประมงที่ประสบภัย (เรือจม) อันเนื่องมาจากเหตุพายุคลื่นลมแรง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 จำนวน 3 ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 เมษายน 2565   143   กรมประมง เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2565   131  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 19 เมษายน 2565   115  ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop 1.0)   103  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 25เมษายน 2565   99  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง จัดประชุมให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษต...  97  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพ...  91  โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งท...  91  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน วันที่ 19 เมษายน 2565   89  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน วันที่ 12 เมษายน 2565   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ