ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอทับสะแก วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอทับสะแก วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น.

นายสมศักดิ์ คงชู ประมงอำเภอทับสะแก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณศาลา และบริเวณโดยรอบวัดสมุทรธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษกสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง, พนักงาน ,ลูกจ้าง ,สมาชิก อส.กองร้อย อส. อ.ทับสะแก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทับสะแก ผู้บริหาร อปท. และเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันตำบลห้วยยาง  โดยมี นายสำนวน ทองศรี ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานอำเภอทับสะแก เป็นประธานในกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 เมษายน 2565   144   กรมประมง เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2565   132  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 19 เมษายน 2565   116  ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop 1.0)   105  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 25เมษายน 2565   99  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง จัดประชุมให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษต...  99  โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งท...  92  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน วันที่ 19 เมษายน 2565   92  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพ...  91  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน วันที่ 12 เมษายน 2565   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ