กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงรักษาราชการแทนประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวปารณีย์ กิ่งชา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง นายรัฐธนินท์ แสงสายัณห์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (คำสั่งกรมประมง ที่ 423/2564 ปฏิบัติงานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ) นายวสันต์ หอมฟุ้ง นักวิชาการประมง กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำวีดีทัศน์ ในการประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) มีสาระสำคัญ โครงการเพื่อนำไปสู่ “Blue Transformation เพื่อให้โลกตระหนักถึงประโยชน์ ของอาหารสัตว์น้ำ เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และ โภชนาการ หลอมรวมการดำรงชีวิต การค้า สิ่งแวดล้อมค่านิยมทางสังคม ต่างๆ เข้า ด้วยกันในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับความ ท้าทาย ด้าน ความยั่งยืน ของทุกภาคส่วน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 เมษายน 2565   149   กรมประมง เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2565   134  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 19 เมษายน 2565   119  ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop 1.0)   107  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 25เมษายน 2565   103  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง จัดประชุมให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษต...  102  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน วันที่ 19 เมษายน 2565   101  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพ...  95  โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งท...  94  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน วันที่ 12 เมษายน 2565   86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ