ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอทับสะแก วันที่ 25 เมษายน 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอทับสะแก วันที่ 25 เมษายน 2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นายสมศักดิ์ คงชู ประมงอำเภอทับสะแก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายสำนวน ทองศรี  ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อ.ทับสะแก ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง, พนักงาน ,ลูกจ้าง ,สมาชิกอส.กองร้อยอส.อ.ทับสะแก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทับสะแก ผู้บริหารอปท.และเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทับสะแก เจ้าหน้าที่ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผญบ.แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ทุกตำบล และประชาชนจิตอาสา ณ วัดวังยาง หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภายใต้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมร้านค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการ...  148   ประมงอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมประชุมกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองบางสะพาน เพื่อชี้แจงและปร...  117  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี...  94  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผน (Focus group) ระดับจังหวัด   92  ประมงอำเภอปราณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งทะเลและ...  90  ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจ...  80  ประมงอำเภอทับสะแก ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับ?การซื้อ...  72  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อตรวจเย...  66  ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2...  65  ประมงอำเภอบางสะพาน ร่วมกิจกรรมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล    65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ