หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางทะเลและการรายงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางทะเลและการรายงาน วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายบุญเลิศ ลบถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางทะเลและการรายงาน โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์นวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เสนอแผนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแบบบูรณาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คีรีขันธ์ โดยจัดทำร่างคำสั่ง กองอำนวยการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแบบบูรณาการ   มี ผวจ.ปข.เป็นประธานและ ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นกรรมการ และได้จัดทำแผนผัง ขั้นตอน ขั้นเผชิญเหตุ กรณีไม่เกินขีดความสามารถของหน่วยงาปกติภายในจังหวัด และกรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยงานปกติภายในจังหวัด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และแบบรายงานผลการปฏิบัติ ภัย 9 ด้าน ของ ศรชล.จังหวัดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานผลต่อ ศรชล.ผ่านไลน์กลุ่มทุกครั้งที่ดำเนินการ หน่วยงานที่มีเรือออกปฏิบัติการมีข้อขัดข้องในเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกปฏิการได้เสนอการขอรับสนับสนุน ศรชล.ได้รับไปพิจารณา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนอ...  163   นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะ...  157  นางภัสรมณฑ์ ขุนศิริยะ ประมงอำเภอกุยบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน...  127  นายบุญเลิศ ลบถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประ...  122  ประมงอำเภอสามร้อยยอด ร่วมสำรวจแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่   112  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดสัตว์น้ำที่พนักงา...  109  นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 4 ลงพื้นที่ อ.สามร้อยยอด เพื่อติดตามการ...  109  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามป...  106  ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร...  103  ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ท...  101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ