หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางทะเลและการรายงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางทะเลและการรายงาน วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายบุญเลิศ ลบถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางทะเลและการรายงาน โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์นวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เสนอแผนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแบบบูรณาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คีรีขันธ์ โดยจัดทำร่างคำสั่ง กองอำนวยการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแบบบูรณาการ   มี ผวจ.ปข.เป็นประธานและ ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นกรรมการ และได้จัดทำแผนผัง ขั้นตอน ขั้นเผชิญเหตุ กรณีไม่เกินขีดความสามารถของหน่วยงาปกติภายในจังหวัด และกรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยงานปกติภายในจังหวัด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และแบบรายงานผลการปฏิบัติ ภัย 9 ด้าน ของ ศรชล.จังหวัดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานผลต่อ ศรชล.ผ่านไลน์กลุ่มทุกครั้งที่ดำเนินการ หน่วยงานที่มีเรือออกปฏิบัติการมีข้อขัดข้องในเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกปฏิการได้เสนอการขอรับสนับสนุน ศรชล.ได้รับไปพิจารณา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 เมษายน 2565   149   กรมประมง เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2565   134  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 19 เมษายน 2565   119  ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop 1.0)   107  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 25เมษายน 2565   103  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง จัดประชุมให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษต...  102  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน วันที่ 19 เมษายน 2565   101  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพ...  95  โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งท...  94  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน วันที่ 12 เมษายน 2565   86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ