No Gift Policy กรมประมง "งดรับ-งดให้" ของขวัญทุกประเภท ทุกโอกาส 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 เมษายน 2565   144   กรมประมง เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2565   132  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 19 เมษายน 2565   116  ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop 1.0)   105  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 25เมษายน 2565   99  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง จัดประชุมให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษต...  99  โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งท...  92  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน วันที่ 19 เมษายน 2565   92  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสพ...  91  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน วันที่ 12 เมษายน 2565   86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ