โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเร่งด่วน

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเร่งด่วน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม รับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 สิ้นสุดการรับซื้อ 31 สิงหาคม 2561

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ - องค์พระหลักเมือง พิมพ์จำปี ที่ระลึกสมโภช 121 ปี...  619   แนวทางการใช้ Zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)   77  ปิดอ่าวไทย ปี 2565   76  โครงการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบป...  73  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านการประมง (GAP)   72  ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี...  69  พิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลว...  67  เครื่องมือน๊อคปลา   66  พิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่...  65  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน (Fisherman Market)   63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258