โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเร่งด่วน

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเร่งด่วน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-08-18  |   ข่าววันที่: 2018-08-01 |  อ่าน: 436 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม รับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 สิ้นสุดการรับซื้อ 31 สิงหาคม 2561


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (606)  โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (580) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (500) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (438) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (436) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (422) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (418) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (338) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.. (296) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (281) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร.. (277) โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่" ถวายในหลวง ปี 2560.. (273) ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ.. (269) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุก).. (264) โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (247) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (242) โครงการคลินิกเคลื่อนที่.. (171) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข.. (153)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน.. (146) ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ.. (135)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000