ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


    


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


    


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


    


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


    
สำนักงานประมงอำเภอ


    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258