ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ - องค์พระหลักเมือง พิมพ์จำปี ที่ระลึกสมโภช 121 ปี...  652   แนวทางการใช้ Zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)   81  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านการประมง (GAP)   74  ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี...  71  พิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลว...  70  เครื่องมือน๊อคปลา   68  พิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่...  66  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน (Fisherman Market)   65  ITA สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม   65  ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการท...  59

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258