โครงการคลินิกเคลื่อนที่

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


โครงการคลินิกเคลื่อนที่ 

ข่าวกิจกรรม


สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเคลือนที่เพื่อให้บริการเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดบางน้อย ม.4 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประชาสัมพัน...  69   เข้าตรวจประเมินตามระบบควบคุมคุณภาพเพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ...  67  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแก้มลิงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕   66  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบร...  56  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้น...  55  ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประชาสัมพัน...  55  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื...  52  ประชุมสำนักงาน ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕   51  ประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ   51  เข้าตรวจประเมินตามระบบควบคุมคุณภาพเพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ...  48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258