ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (460)  โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (355) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (336) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (319) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (274) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (256) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (233) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.. (210) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (206) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร.. (198) โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่" ถวายในหลวง ปี 2560.. (196) โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (146) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (124) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (95) โครงการคลินิกเคลื่อนที่.. (78) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข.. (70)  ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ.. (60) ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ.. (53) .. (32)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000