กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |   ข่าววันที่: 2020-06-23 |  อ่าน: 370 ครั้ง
 

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

ประกาศกรมประมง เรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

รวมกฎหมาย กรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,393)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,791) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,519) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,177) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,843) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,739) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,704) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,538) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,401) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,269) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,158) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,051) สถิติประมง.. (1,024) ราคาสัตว์น้ำ.. (986) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (977) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (930) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (914) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (859) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (829) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (794)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000