บทความหน้าหลัก สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง...

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |   ข่าววันที่: 2020-06-23  |  521 ครั้ง


พระราชกำหนดกา


ITA ปี 2564...

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-06-18  |   ข่าววันที่: 2021-03-23  |  865 ครั้ง


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |   ข่าววันที่: 2020-06-17  |  414 ครั้ง


คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่...

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |   ข่าววันที่: 2020-06-17  |  388 ครั้ง


คู่มือการใช้ง


ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร...

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-02-13  |  399 ครั้ง  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง.. (9,664)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (5,473) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (3,066) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,787) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 จังหวัดนครปฐม .. (2,580) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (2,546) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,940) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564.. (1,699) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,651) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (1,519)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000