ประชาสัมพันธ์ช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน "Fisheries Shop"

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์ช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน "Fisheries Shop" 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2020-08-17  |   ข่าววันที่: 2020-08-17 |  อ่าน: 514 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ Fisheries Shop ช่องทางจำหน่ายสินค้าด้านประมงออนไลน์อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการประมงที่สนใจ โดยผู้ที่จะเข้ามาจำหน่ายนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) ที่ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) หรือผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เข้ามาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าใช้งานระบบได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ หรือสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

เว็บไซต์ https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง.. (9,595)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (5,439) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (3,039) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,773) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 จังหวัดนครปฐม .. (2,567) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (2,519) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,935) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564.. (1,693) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,649) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (1,499)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000