ประชาสัมพันธ์ช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน "Fisheries Shop"

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์ช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน "Fisheries Shop" 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2020-08-17  |   ข่าววันที่: 2020-08-17 |  อ่าน: 296 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ Fisheries Shop ช่องทางจำหน่ายสินค้าด้านประมงออนไลน์อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการประมงที่สนใจ โดยผู้ที่จะเข้ามาจำหน่ายนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) ที่ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) หรือผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เข้ามาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าใช้งานระบบได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ หรือสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

เว็บไซต์ https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,394)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,252) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,271) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,828) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,583) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,477) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,364) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,322) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,270) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,097) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (981) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (958) สถิติประมง.. (861) ราคาสัตว์น้ำ.. (849) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (848) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (807) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (757) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (703) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (699) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (688)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000