ประชาสัมพันธ์ช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน "Fisheries Shop"

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์ช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน "Fisheries Shop" 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2020-08-17  |   ข่าววันที่: 2020-08-17 |  อ่าน: 199 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ Fisheries Shop ช่องทางจำหน่ายสินค้าด้านประมงออนไลน์อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการประมงที่สนใจ โดยผู้ที่จะเข้ามาจำหน่ายนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) ที่ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) หรือผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เข้ามาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าใช้งานระบบได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ หรือสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

เว็บไซต์ https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (5,050)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,848) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,919) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,501) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,489) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,430) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,182) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,074) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (998) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (928) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (875) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (866) แบบคำขอต่างๆ.. (848) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (770) สถิติประมง.. (757) ราคาสัตว์น้ำ.. (757) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (737) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (623) หน่วยงานส่วนกลาง.. (618) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (574)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000