แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง 

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2020-06-18  |   ข่าววันที่: 2020-06-18 |  อ่าน: 414 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,160)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,626) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,447) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,057) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,667) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,659) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,579) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,512) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,354) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,207) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,111) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,021) สถิติประมง.. (979) ราคาสัตว์น้ำ.. (918) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (901) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (898) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (885) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (802) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (791) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (761)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000