แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง 

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2020-06-18  |   ข่าววันที่: 2020-06-18 |  อ่าน: 497 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,808)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,941) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,643) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,311) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (2,053) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,923) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,749) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,561) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,456) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,312) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,202) สถิติประมง.. (1,112) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (1,108) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,104) ราคาสัตว์น้ำ.. (1,040) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (971) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (956) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (928) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (879) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (876)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000