หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |   ข่าววันที่: 2020-06-17 |  อ่าน: 263 ครั้ง
 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,869)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,468) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,386) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,986) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,633) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,523) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,493) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,469) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,311) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,154) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,063) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (996) สถิติประมง.. (925) ราคาสัตว์น้ำ.. (885) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (884) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (856) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (831) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (757) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (748) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (735)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000