หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การใช้โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)   530   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาข้าราชการกรมประมง   219  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร...  193  Fisherman Shop @Nakhonpathom   192  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   175  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   142  สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม มอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน...  132  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชน...  131  ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง   130  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร   128


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo-nakhonpatom@dof.in.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ