คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |   ข่าววันที่: 2020-06-17 |  อ่าน: 155 ครั้ง
 

คู่มือการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล)

การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวอย่างชุดจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบ 1 ติดประกาศ

ตัวอย่างชุดจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบ 1

แบบแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (ุกุ้งทะเล)

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (5,790)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,055) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,131) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,700) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,540) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,451) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,223) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,197) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,152) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,040) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (931) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (918) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (808) สถิติประมง.. (798) ราคาสัตว์น้ำ.. (792) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (771) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (668) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (659) หน่วยงานส่วนกลาง.. (648) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (633)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000