คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |   ข่าววันที่: 2020-06-17 |  อ่าน: 206 ครั้ง
 

คู่มือการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล)

การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวอย่างชุดจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบ 1 ติดประกาศ

ตัวอย่างชุดจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบ 1

แบบแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (ุกุ้งทะเล)

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,869)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,468) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,386) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,986) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,633) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,523) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,493) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,469) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,312) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,154) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,063) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (996) สถิติประมง.. (925) ราคาสัตว์น้ำ.. (885) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (884) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (856) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (831) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (757) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (748) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (735)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000