การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2020-04-27  |   ข่าววันที่: 2020-04-01 |  อ่าน: 277 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,488)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,512) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,738) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,398) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,393) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,219) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,092) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (906) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (871) แบบคำขอต่างๆ.. (810) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (805) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (792) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (697) สถิติประมง.. (688) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (685) ราคาสัตว์น้ำ.. (672) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (626) หน่วยงานส่วนกลาง.. (574) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (572) อาสาสมัครด้านการประมง.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000