สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต 

พื้นที่การแสดง

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-25 |  อ่าน: 998 ครั้ง
 

สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเศรษฐกิจภาคการเกษตรแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดนครปฐมมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลากหลายชนิดสูง จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยชนิดสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญทางเศรฐกิจ ทั้งกลุ่มสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคและสัตว์น้ำสวยงาม ที่มีปริมาณและมูลค่าภาคการผลิตสูง ได้แก่

1.กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) หรือ กุ้งแม่น้ำ เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัด มีพื้นที่การผลิตสูงในเขตอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี

2. กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็นกุ้งทะเลที่มีสามารถทนได้ในช่วงความเค็มกว้าง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่นิยมนำปล่อยเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นต่ำกว่า 

3.ปลากัด (Betta splendens) เป็นสัตว์น้ำสวยงามที่มีปริมาณการผลิตเพื่อการส่งออกสูงเป็นอันดับต้น พื้นที่มีการผลิตอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม และนครชัยศรี

3.ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) เป็นสัตว์น้ำสวยงามที่มีตลาดกว้างทั้งในประเทศ และตลาดสากล พื้นที่มีการผลิตอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม และนครชัยศรี

 

ตลาดรับซื้อผลผลิต

1.ตลาดปลาบางเลนธานี (สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค)

2.ตลาดปลาสวยงามศรีวิชัย (สัตว์น้ำสวยงาม)

3.ตลาดปลาสวยงามออนไลน์  สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้จัดทำเอกสารคู่มือการขายปลาออนไลน์ https://drive.google.com/file/d/13lOx9ng8Acm8VjCwKYBhyMiOm1a6PQ_Q/view?usp=drivesdk และคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออกปลาสวยงาม https://drive.google.com/file/d/1FNveCr94naxQ4FO6Y7ogFxdNZkcM6XzA/view?usp=drivesdk

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,434)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,817) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,535) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,200) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,884) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,764) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,707) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,545) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,416) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,272) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,164) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,066) สถิติประมง.. (1,039) ราคาสัตว์น้ำ.. (1,005) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (998) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (943) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (918) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (865) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (836) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (806)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000