โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดด้านกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่2)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดด้านกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่2) 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2020-05-13  |   ข่าววันที่: 2020-05-01 |  อ่าน: 345 ครั้ง
 

โครงการ คชก. (หรือที่ชาวกุ้งเรียกกันว่า โครงการลูกกุ้ง 40,000 บาท) รอบ 2 มาแล้วจ้า อ่านรายละเอียด ตรวจสอบคุณสมบัติ หากครบเตรียมตัวสมัครเลยจ้า สามารถตรวจสอบโรงเพาะฟักลูกกุ้งที่ได้รับการรับรองว่าปลอดโรคได้ที่  https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php

ปล.การสมัครเข้าโครงการ ให้ยื่นสมัครที่ กลุ่ม/ชมรมเกษตรกร ที่ท่านสังกัด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (5,019)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,840) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,910) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,501) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,486) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,428) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,181) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,037) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (991) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (921) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (875) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (864) แบบคำขอต่างๆ.. (844) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (769) ราคาสัตว์น้ำ.. (756) สถิติประมง.. (753) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (734) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (622) หน่วยงานส่วนกลาง.. (617) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (570)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000