โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดด้านกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่2)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดด้านกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่2) 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2020-05-13  |   ข่าววันที่: 2020-05-01 |  อ่าน: 531 ครั้ง
 

โครงการ คชก. (หรือที่ชาวกุ้งเรียกกันว่า โครงการลูกกุ้ง 40,000 บาท) รอบ 2 มาแล้วจ้า อ่านรายละเอียด ตรวจสอบคุณสมบัติ หากครบเตรียมตัวสมัครเลยจ้า สามารถตรวจสอบโรงเพาะฟักลูกกุ้งที่ได้รับการรับรองว่าปลอดโรคได้ที่  https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php

ปล.การสมัครเข้าโครงการ ให้ยื่นสมัครที่ กลุ่ม/ชมรมเกษตรกร ที่ท่านสังกัด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,442)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,275) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,282) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,841) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,590) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,477) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,383) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,326) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,272) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,098) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (982) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (963) สถิติประมง.. (865) ราคาสัตว์น้ำ.. (856) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (849) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (810) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (762) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (707) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (703) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (692)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000