ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2021-03-22  |   ข่าววันที่: 2021-03-22 |  อ่าน: 71 ครั้ง
 

วันที่ 22 มีนาคม 2564  เวลา 9.00 น. นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่อำเภอดอนตูม และอำเภอนครชัยศรี 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,178)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,638) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,453) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,066) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,671) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,670) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,588) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,512) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,360) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,220) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,115) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,023) สถิติประมง.. (982) ราคาสัตว์น้ำ.. (919) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (907) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (907) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (886) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (806) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (793) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (762)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000