ตรวจเยี่ยมน้ำใสฟาร์ม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ตรวจเยี่ยมน้ำใสฟาร์ม 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2021-03-22  |   ข่าววันที่: 2021-03-22 |  อ่าน: 61 ครั้ง
 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยประมงอำเภอดอนตูม  ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการออกหนังสือหนังกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (จสน.) ด้วยตนเอง ของ "น้ำใสฟาร์ม" ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เพาะและอนุบาลปลานิล ปลาช่อน ปลาทับทิม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผลการตรวจสอบพบว่าเกษตรกรดำเนินการตามระเบียบของการออกหนังสือกำกับฯ ถูกต้อง ครบถ้วน 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,074)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,596) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,434) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,038) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,659) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,630) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,544) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,502) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,340) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,193) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,101) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,011) สถิติประมง.. (961) ราคาสัตว์น้ำ.. (903) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (893) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (879) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (875) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (789) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (783) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (750)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000