อบรม APD

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

อบรม APD  

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2021-03-19  |   ข่าววันที่: 2021-03-19 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และประมงอำเภอดอนตูม จัดอบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ( APD ) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล อำเภอดอนตูม และประชาสัมพันธ์ชี้แจงเรื่องการปล่อยน้ำทิ้งออกจากฟาร์มกุ้งให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ณ เทศบาลตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 100 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,074)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,596) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,434) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,038) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,659) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,630) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,544) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,502) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,340) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,193) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,101) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,011) สถิติประมง.. (961) ราคาสัตว์น้ำ.. (903) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (893) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (879) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (875) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (789) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (783) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (750)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000