ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย)

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-25  |   ข่าววันที่: 2018-04-19 |  อ่าน: 769 ครั้ง
 

                   วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น. นางสาวรัดเกล้า  เรืองขนาบ นักวิชาการประมงชำนาญการ นายพิเชษฐ  ไทยประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี นางสาวสุรังษี  ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี และนายหฤษฎิ์ อ่อนสว่าง เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับแจ้งว่าพบสัตว์น้ำตาย ผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 2 แห่ง ไม่พบสัตว์น้ำชนิดใดตาย คุณภาพน้ำเบื้องต้นของลำห้วย แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ลักษณะเหมือนฝายน้ำล้น เป็นน้ำนิ่ง น้ำมีกลิ่นเหม็นเหมือนสารเคมี  บริเวณด้านบนของลำห้วยจะมีปริมาณน้ำมากกว่า สีน้ำจะมีสีขาวขุ่น มีฝ้าบริเวณผิวหน้าน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) 0.79 มิลลิกรัม/ลิตร ที่อุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียส  สำหรับบริเวณด้านล่างของลำห้วยมีปริมาณน้ำน้อย ตื้นเขิน สีน้ำใส มองเห็นพื้นน้ำซึ่งมีใบไม้ตกสะสมอยู่ปริมาณหนึ่ง บริเวณผิวหน้าน้ำมีขี้แดดปกคลุมเป็นบางส่วน ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) 3.67 มิลลิกรัม/ลิตร ที่อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของทั้ง 2 บริเวณ ไม่มีความแตกต่าง มีค่า 7.43 พร้อมกันนี้ได้เก็บน้ำทั้ง 2 บริเวณ และบ่อปลาของชาวบ้าน ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี นำกลับไปตรวจในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไป
                 ทั้งนี้จากการสอบถามชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้แจ้งให้ทราบว่าแหล่งน้ำนี้อยู่ใกล้กับโรงงานรับกำจัดขยะมีพิษ  และจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ พบมีสารพิษ และโลหะหนักหลายชนิดสะสมในแหล่งน้ำ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 มีการเก็บตัวอย่างปลา (ปลาช่อน ปลาสลาด) ทั้งในบ่อของชาวบ้านและลำห้วยส่งตรวจ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเทคโนธานี ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (2,466)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,431) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (1,089) คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียน ทบ 2-1.. (1,054) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,033) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (989) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 .. (865) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (858) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (837) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (834) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (831) จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer อำเภอวัดเพลง.. (830) ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (783) มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า) .. (771) ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย).. (769) ประมงอำเภอโพธาราม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการด้านประมง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธาราม.. (733) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (720) ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสังเกตุการณ์ ประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน .. (701) คู่มือประชาช ยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ 1-4.. (695) กำหนดการ "งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม ประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561.. (679)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000