จัดเตรียมสถานที่แปลงเกษตร (ด้านการประมง) เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

จัดเตรียมสถานที่แปลงเกษตร (ด้านการประมง) เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-25  |   ข่าววันที่: 2018-04-19 |  อ่าน: 304 ครั้ง
 

                   วันที่ 19 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมประมงอำเภอสวนผึ้ง ดำเนินการปฏิบัติราชการจัดเตรียมสถานที่แปลงเกษตร (ด้านการประมง) เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กิจกรรมดำเนินการ ดังนี้
                  1.ย้ายปลาดุกบิ๊กอุยจากบ่อพลาสติก PE ไปใส่ไว้ในบ่อซีเมนต์ 
                  2.นำพันธุ์ปลานิลขนาด 6 เซนติเมตร จำนวน 500 ตัว ปล่อยในบ่อดิน
                  3.นำข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านประมงพร้อมรูปถ่ายให้เกษตรอำเภอสวนผึ้งเพื่อจัดทำป้ายไวนิลรับเสด็จฯ
                  4.ติดต่อร้าน ป. รุ่งเรือง เรื่องวัสดุการเกษตรที่นำมาปรับปรุงสถานที่แปลงเกษตร (ด้านการประมง)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (2,511)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,463) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (1,119) คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียน ทบ 2-1.. (1,093) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,054) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,021) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 .. (898) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (877) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (862) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (855) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (854) จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer อำเภอวัดเพลง.. (844) มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า) .. (804) ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (800) ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย).. (794) ประมงอำเภอโพธาราม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการด้านประมง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธาราม.. (764) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (748) ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสังเกตุการณ์ ประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน .. (724) คู่มือประชาช ยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ 1-4.. (722) กำหนดการ "งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม ประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561.. (696)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000