ร่วมตรวจป้องปรามผู้กระทำผิด ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ในเขตท้องที่อำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอดำเนินสะดวก

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ร่วมตรวจป้องปรามผู้กระทำผิด ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ในเขตท้องที่อำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอดำเนินสะดวก 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-25  |   ข่าววันที่: 2018-04-19 |  อ่าน: 260 ครั้ง
 

                วันที่ 19 เมษายน 2561 นางอุทุมพร เหมหงษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติราชการกิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร ร่วมกับ 1.ประมงอำเภอดำเนินสะดวก 2.เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)  3.เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดราชบุรี
4.เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการประจำอำเภอดำเนินสะดวก  ร่วมตรวจป้องปรามผู้กระทำผิด ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ในเขตท้องที่อำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอดำเนินสะดวก พบชาวประมงทำการประมงในบริเวณแม่น้ำแม่กลอง และได้ทำการตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการปลาหน้าวัด ของจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2560


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (2,511)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,463) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (1,119) คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียน ทบ 2-1.. (1,093) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,054) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,021) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 .. (898) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (877) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (862) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (855) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (854) จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer อำเภอวัดเพลง.. (844) มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า) .. (804) ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (800) ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย).. (794) ประมงอำเภอโพธาราม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการด้านประมง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธาราม.. (764) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (748) ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสังเกตุการณ์ ประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน .. (724) คู่มือประชาช ยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ 1-4.. (722) กำหนดการ "งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม ประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561.. (696)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000