ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองตาดั้ง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองตาดั้ง วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผึ้ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองตาดั้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองตาดั้ง หมู่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการและรวบรวมลูกปลายี่สกเทศที่เพาะและอนุบาลไว้แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดน และมอบให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ประชาชนต่อไป โดยสนับสนุนลูกพันธุ์ปลา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160,000 ตัว ดังนี้
1. บ่อดินในโรงเรียนสินแร่สยาม หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปลายี่สกเทศ จำนวน 80,000 ตัว
2. แหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปลายี่สกเทศ จำนวน 80,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   308   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  281  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  191   เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2...  160  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  156  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    143  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566    142  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันปีใหม่ 2565 และการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2...  135  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2...  122  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ...  119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ