ปลาประจำจังหวัด 

ฐานข้อมูลด้านการประมง


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสยามกุฎราชกุม...  160   ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิร...  156  ฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส...  140  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  136  การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์...  115  ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บทำลายเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายในช่วงฤดูน้ำแดง ปี 2...  103  ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช...  96  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พั...  87  ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประกาศ ก...  86  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ