ฐานข้อมูลด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (307)  ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (207) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (194) BannerDofTak.. (141) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (119) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (108) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (104) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (104) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (103) เปิดงานตลาดสินค้าเกษตรที่สูง.. (98) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (98) ปลาประจำจังหวัด.. (96) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (96) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (91) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (88) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (88) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (81) ประมงอาสาจังหวัดตาก.. (79) ประมงจังหวัดตากเยี่ยมกลุ่มคนรักปลากัดจังหวัดตาก.. (77) พิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒.. (76)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000