ฐานข้อมูลด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (385)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (300) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (269) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (255) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (207) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (175) BannerDofTak.. (174) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (167) ผังอัตรากำลัง.. (161) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (159) ปลาประจำจังหวัด.. (150) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (148) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (147) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (145) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (144) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (144) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (138) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (138) เปิดงานตลาดสินค้าเกษตรที่สูง.. (134) ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดตาก.. (133)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000