ฐานข้อมูลด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (484)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (395) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (329) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (327) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (298) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (291) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (277) ผังอัตรากำลัง.. (267) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (241) ปลาประจำจังหวัด.. (234) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (226) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (218) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (210) ประวัติความเป็นมา.. (208) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (208) BannerDofTak.. (207) โครงสร้างองค์กร.. (201) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (200) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (196) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (195)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000