ฐานข้อมูลด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (570)  ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (540) ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (516) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (461) ปลาประจำจังหวัด.. (455) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (422) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (407) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (392) ผังอัตรากำลัง.. (389) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (379) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (321) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (319) โครงสร้างองค์กร.. (315) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (300) ประวัติความเป็นมา.. (293) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (281) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (278) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (273) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (271) BannerDofTak.. (253)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000