เปิดงานตลาดสินค้าเกษตรที่สูง

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

เปิดงานตลาดสินค้าเกษตรที่สูง 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-07  |   ข่าววันที่: 2019-09-06 |  อ่าน: 54 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. เรือโทนพดล จันทรมณี  ประมงจังหวัดตาก ได้ร่วมพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตรพื้นที่สูงและสินค้าชุมชน ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรพื้นที่สูงและสินค้าชุมชนตำบลแม่ท้อ อ.เมืองตาก ในระหว่างวันที่ 6-21 กันยายน 2562 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้เกียรติเป็นประธานเปิดตลาดฯ ดังกล่าว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (190)  เปิดบ่อตกปลาโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ.. (167) เปิดบ่อจับปลาโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ณ หนองน้ำบ้านนาตาโพ หมู่4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก.. (119) คู่มือขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง .. (109) ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดตาก.. (99) ประมงจังหวัดตากตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมงอำเภอเมืองตากและบ้านตาก.. (94) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ม.2 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก.. (91) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (80) ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (80) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 17 และประมงจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (76) โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่.. (74) กลุ่มส่งเสริมส่งมอบปัจจัยด้านการประมง ภายใต้โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนฯ.. (65) ร่วมติดตามงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง .. (65) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง.. (64) ประวัติความเป็นมา.. (62) สำรวจข้อมูลการเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากผลการทิ้งช่วงและประชาสัมพันธ์ลดการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปิง.. (61) ปลาประจำจังหวัด.. (61) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอแม่สอด.. (60) พิธีเปิดวันรณรงค์การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาฯ ประจำปี 2562.. (58) ประมงจังหวัดตากร่วมพิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา.. (56)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000