BannerDofTak

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

BannerDofTak 

Banner

 เผยเเพร่: 2019-02-22  |   ข่าววันที่: 2019-02-22 |  อ่าน: 211 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (487)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (398) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (334) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (329) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (319) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (309) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (280) ผังอัตรากำลัง.. (273) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (254) ปลาประจำจังหวัด.. (236) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (234) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (221) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (216) ประวัติความเป็นมา.. (215) BannerDofTak.. (211) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (210) โครงสร้างองค์กร.. (205) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (203) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (202) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (200)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000