BannerDofTak

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

BannerDofTak 

Banner

 เผยเเพร่: 2019-02-22  |   ข่าววันที่: 2019-02-22 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (352)  ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (243) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (227) BannerDofTak.. (157) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (146) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (144) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (133) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (132) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (127) ปลาประจำจังหวัด.. (124) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (122) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (122) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (122) เปิดงานตลาดสินค้าเกษตรที่สูง.. (119) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (116) ผังอัตรากำลัง.. (115) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (112) ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (105) ประมงอาสาจังหวัดตาก.. (104) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (99)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000