BannerDofTak

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

BannerDofTak 

Banner

 เผยเเพร่: 2019-02-22  |   ข่าววันที่: 2019-02-22 |  อ่าน: 184 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (413)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (325) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (285) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (283) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (221) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (211) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (196) BannerDofTak.. (184) ผังอัตรากำลัง.. (182) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (173) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (170) ปลาประจำจังหวัด.. (168) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (166) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (165) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (163) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (156) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (156) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (151) ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดตาก.. (151) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (149)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000