ตรวจเยี่ยมฟาร์มปลาคาร์ฟสวยงาม

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ตรวจเยี่ยมฟาร์มปลาคาร์ฟสวยงาม วันที่ 12 กันยายน 2565 นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสุริยา อั๋งสกุล ประมงอำเภอแม่สอด นายปริญญา พันบุญมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายมนตรี สอนเจริญทรัพย์   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลาคาร์ฟสวยงาม “Japan Koi Farm” ของนายภูริวัจน์ ชุติโรจน์นิธิกุล ในพื้นที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐาน GAP สัตว์น้ำสวยงาม โดยเกษตรกรได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  165   ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  156  ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดต...  123  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  108  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  102  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  91  งานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)    86  ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...  79  ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ “น้ำตกธารารักษ์”   79  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ   77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ