ต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่ อ.แม่สอด

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่ อ.แม่สอด วันที่ 12 กันยายน 2565 นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  นายสุริยา อั๋งสกุล ประมงอำเภอแม่สอด นายปริญญา พันบุญมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายมนตรี สอนเจริญทรัพย์ นักวิชาการประมง ได้ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา บ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยได้ให้เกียรติมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก และภาคเอกชน ให้กับประชาชนที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน(คทช.)เพื่อนำไปปล่อยเลี้ยงในสระน้ำในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชนในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  165   ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  156  ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดต...  123  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  108  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  102  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  91  งานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)    86  ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...  79  ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ “น้ำตกธารารักษ์”   79  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ   77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ