แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-12-03  |   ข่าววันที่: 2021-12-03 |  อ่าน: 67 ครั้ง
 

          ในการผลิตสัตว์น้ำโดยวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตประเภท อาหารสัตว์น้ำ ยารักษาโรคสัตว์น้ำ วิตามินเสริมชนิดต่างๆ รวมไปถึงวัสดุและสารเคมีสำหรับใช้ปรับสภาพดินและน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจากการใช้ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ อาจมีผลทำให้เกิดปัญหาสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และผลกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าสัตว์น้ำ ทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออกโดยตรง ดังนั้น จึงต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมการผลิตและการค้าปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ดังกล่าวนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นการป้องกันผลกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าสัตว์น้ำทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออกที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000