แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           ในการผลิตสัตว์น้ำโดยวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตประเภท อาหารสัตว์น้ำ ยารักษาโรคสัตว์น้ำ วิตามินเสริมชนิดต่างๆ รวมไปถึงวัสดุและสารเคมีสำหรับใช้ปรับสภาพดินและน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจากการใช้ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ อาจมีผลทำให้เกิดปัญหาสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และผลกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าสัตว์น้ำ ทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออกโดยตรง ดังนั้น จึงต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมการผลิตและการค้าปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ดังกล่าวนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นการป้องกันผลกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าสัตว์น้ำทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออกที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  170   ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  170  ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดต...  134  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  110  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  104  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  96  งานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)    89  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ   88  ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ “น้ำตกธารารักษ์”   82  ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ