แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           ในการผลิตสัตว์น้ำโดยวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตประเภท อาหารสัตว์น้ำ ยารักษาโรคสัตว์น้ำ วิตามินเสริมชนิดต่างๆ รวมไปถึงวัสดุและสารเคมีสำหรับใช้ปรับสภาพดินและน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจากการใช้ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ อาจมีผลทำให้เกิดปัญหาสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และผลกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าสัตว์น้ำ ทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออกโดยตรง ดังนั้น จึงต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมการผลิตและการค้าปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ดังกล่าวนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นการป้องกันผลกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าสัตว์น้ำทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออกที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  206   ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   201  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    176  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  162  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2   134  ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2565    127  เตรียมการสำหรับผู้ที่เลี้ยงหรือมีไว้ครอบครอง "ปลาช่อนอเมซอน"   123  สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะ...  113  ตรวจสอบและติดตามร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   110  ออกตรวจควบคุมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 1 ฟาร์ม   99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ