ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 แห่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 แห่ง วันที่ 18-19 และ 22 พฤศจิกายน 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา   ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ พื้นที่ อ.ท่าสองยาง และ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี พื้นที่ อ.แม่ระมาด ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  198   ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   175  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    169  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  155  เตรียมการสำหรับผู้ที่เลี้ยงหรือมีไว้ครอบครอง "ปลาช่อนอเมซอน"   118  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2   116  ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2565    115  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก และอำเภ...  114  สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะ...  103  ตรวจสอบและติดตามร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ