ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 แห่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 แห่ง  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-11-23  |   ข่าววันที่: 2021-11-22 |  อ่าน: 38 ครั้ง
 

วันที่ 18-19 และ 22 พฤศจิกายน 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา   ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ พื้นที่ อ.ท่าสองยาง และ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี พื้นที่ อ.แม่ระมาด ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการเฉพาะกิจดาวน์โหลดแบบรับรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดตาก และทำความเข้าใจคำสั่งจังหวัดตากที่ 2576/2564 ที่ปรากฎด้านล่า.. (446)   ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลื.. (327)  ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา โดยการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน.. (199)  ออกตรวจปราบปรามและควบคุมการทำการประมงตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงฯ ในพื้นที่อำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก.. (190)  ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน.. (188)  “การส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 54 แห่ง”.. (178)  การจัดการทรัพยาการประมงอย่างมีส่วนร่วม .. (138)  ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง.. (124)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบใช้น้ำน้อย .. (111)  พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-รามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (106)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000