“ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


“ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสิทธินนท์ พึ่งวงษ์เขียน ประมงอำเภอสามเงา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ได้มีการพบปะพูดคุยกับเกษตรกรและ  ผู้รับจ้างงานระดับตำบลที่ร่วมโครงการฯ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ มีการสาธิตการปลูกหญ้าแฝกรอบสระเพื่อป้องกันดินขอบสระพังทลาย และส่งมอบสระน้ำให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ราย โดยเกษตรกรและผู้รับจ้างงานได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  199   ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   175  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    169  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  155  เตรียมการสำหรับผู้ที่เลี้ยงหรือมีไว้ครอบครอง "ปลาช่อนอเมซอน"   118  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2   116  ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2565    115  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก และอำเภ...  115  สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะ...  103  ตรวจสอบและติดตามร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ