แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด 

ข่าวกิจกรรม


          วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 นครสวรรค์ นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) นายรังสรรค์ ถิรอัปสรกุล หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นายยุทธนา ประเทศ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กรมประมงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และหน่วยงานอื่น อาทิเช่น อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตอนรับการตรวจเยี่ยมของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ รับฟังบรรยายสรุป เรื่อง แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการมูลดินในบึงบอระเพ็ด จำนวน 5,000,000 ลูกบาศก์เมตร โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้
    1. การบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและสาธารณกุศล ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2,400,000 ลูกบาศก์เมตร
    2. การดำเนินการเปิดประมูลจำหน่ายมูลดิน จำนวน 2,600,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินราคากลางของมูลดิน
    ในส่วนของการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในบึงบอระเพ็ด กรมประมงดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90
    กรมประมงดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปีละประมาณ 3 ล้านตัว ลงสู่บึงบอระเพ็ดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ